Persbericht: SPEL ONDERSTEUNT ANTWERPSE JONGEREN IN HUN LOOPBAAN

BAANBREKERS BEGELEIDT JONGEREN NAAR EEN JOB OF OPLEIDING

EEN DUURZAME JOB VINDEN IS VOOR VEEL JONGEREN NIET EVIDENT. IN AUGUSTUS
2019 WAS 23% VAN DE ANTWERPSE JONGEREN TOT 25 JAAR WERKLOOS. MEER DAN ÉÉN OP DE TIEN JONGEREN UIT DE PROVINCIE ANTWERPEN VERLATEN HET SECUNDAIR ONDERWIJS ZONDER DIPLOMA VAN DE DERDE GRAAD. VOOR HEN IS DE ZOEKTOCHT NAAR EEN JOB NOG MOEILIJKER. BAANBREKERS IS ONDERDEEL VAN FORMAAT VZW, DAT JONGEREN BEGELEIDT NAAR EEN JOB OF OPLEIDING. MET HET SPEL SPELBREKERS ONTWIKKELDE HET TEAM EEN TOOL OM MET JONGEREN IN GESPREK TE GAAN OVER HUN TOEKOMST.

SPELBREKERS
Met Spelbrekers gaan groepjes leerlingen aan de slag met stellingen over werk, studeren, opleiding, toekomst, talent en netwerk. Met dit spel richt Baanbrekers zich in de eerste plaats op leerlingen uit de derde graad van het BSO en BUSO-onderwijs. “WE HEBBEN DIT SPEL AL OP VELE SCHOLEN GESPEELD EN OP BIJNA ELKE SCHOOL VRAGEN ZE ONS TERUG”, VERTELT HANNEKE CLAESSEN, TEAMCOACH BIJ BAANBREKERS. “ALS JE LEERLINGEN EEN PLATFORM BIEDT OM TE VERTELLEN, MAKEN ZE ER GRETIG GEBRUIK VAN. Veel jongeren in de derde graad van het middelbaar onderwijs hebben zich nog niet georiënteerd. Ze zijn soms met verkeerde verwachtingen in een bepaalde studierichting beland, of hebben nog geen doel voor na het middelbaar. We proberen de jongeren te helpen kiezen voor hun interesse en talent. Tijdens het spel leren ze bij van elkaar, de school leert bij van hen en wij leren bij van deze jonge generatie. Daardoor ontdekken we waar kansen en bedreigingen liggen. We leren wat er mogelijk en nodig is, en ook de school bekijkt haar leerlingen door een andere bril.”

ONDERSTEUNING VOOR JONGEREN
Ondersteuning biedt Baanbrekers op verschillende manieren: jongeren kunnen in een van de 5 trajecten instappen en zo hulp krijgen bij vragen rond school en de zoektocht naar een job (een cv of motivatiebrief schrijven, vacatures zoeken, werkattitudes, solliciteren …). Elk traject doet dat op een specifieke manier, van langdurige persoonlijke begeleidingen zoals een buddysysteem (de jongere wordt gekoppeld aan een opgeleide vrijwilliger) tot een groepsbegeleiding. “Doordat we verschillende trajecten aanbieden, kan de jongere echt op maat en op zijn tempo geholpen worden”, vertelt Claessen. “Dankzij onze vrijwilligers hebben we rechtstreekse linken met bedrijven, en bedrijven zijn op zoek naar jongeren. Wij willen graag mee bruggen bouwen. Als we jong talent op de juiste plaats krijgen, werken we samen aan een duurzame oplossing waar iedereen gelukkig van wordt.”
DE 5 TRAJECTEN ZORGEN ER JAARLIJKS VOOR DAT 230 ANTWERPSE JONGEREN OP EEN LAAGDREMPELIGE EN PROFESSIONELE MANIER BEGELEID WORDEN, HUN SCHOOL- EN LEVENSLOOPBAAN VERANDERT EN DE JEUGDWERKLOOSHEID EN ONGEKWALIFICEERDE UITSTROOM VERMINDERT.

Op 23 september 2019 trekt Baanbrekers weer naar het Sint-Agnesinstituut om Spelbrekers te spelen met de studenten. Nadien start het jaartraject.

_BAANBREKERS__ is een onderdeel van Formaat, de Vlaamse federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen. __Formaat ondersteunt een open ontmoetings- en experimenteerruimte waarbinnen jongeren kansen __krijgen. Samen met onze leden en partners bouwen we aan een sterke positie van jongeren en hun __initiatieven in een open, solidaire en sociale samenleving. _

www.baanbrekers.be [1]

PERSINFORMATIE

HANNEKE CLAESSEN
(G) 0032 484 81 43 25
(E) hanneke.claessen@formaat.be

FORMAAT VZW
De Wittestraat 2, 2600 Berchem
(W) www.formaat.be [2] (T) 0032 3 226 40 83

FORMAAT VZW is de federatie van jeugdhuizen, jongerencentra en jongerenwerkingen. Formaat ondersteunt meer dan 400 werkingen en hun medewerkers door in te zetten op kadervorming, begeleiding, informatie, netwerkvorming en belangenbehartiging. In de stad Antwerpen heeft Formaat drie eigen jeugdhuizen in Berchem, Hoboken en Linkeroever en het project Baanbrekers waarbij onze medewerkers samen met mentoren en coaches jongeren helpen in hun zoektocht naar werk. Sinds 2019 heeft Formaat een jeugdhuis in Nieuw Gent en de website www.ikorganiseer.be ter ondersteuning van organisatoren van muziekevenementen.

_Copyright © 2019 Formaat, All rights reserved._ U bent opgenomen in het persbestand van Formaat vzw.

OUR MAILING ADDRESS IS:
Formaat

De Wittestraat 2Berchem 2600
Belgium
Add us to your address book [3]

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences [4] or unsubscribe from this list [5].

Links:
——[1] https://formaat.us2.list-manage.com/track/click?u=95c148922ad9b53084eb121d1&id=241e5eb21b&e=bfcc171c1a[2] https://formaat.us2.list-manage.com/track/click?u=95c148922ad9b53084eb121d1&id=b97763b5fd&e=bfcc171c1a[3] https://formaat.us2.list-manage.com/vcard?u=95c148922ad9b53084eb121d1&id=b312b14d52[4] https://formaat.us2.list-manage.com/profile?u=95c148922ad9b53084eb121d1&id=b312b14d52&e=bfcc171c1a[5] https://formaat.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=95c148922ad9b53084eb121d1&id=b312b14d52&e=bfcc171c1a&c=99b6303bb6

Your Content Goes Here

PERSBERICHT, BAANBREKERS BEGELEIDT JONGEREN NAAR EEN JOB OF OPLEIDING