Stad blijft inzetten
op gezonde schoolmaaltijden 

Groeiend aantal deelnemende scholen

In 2022 startte stad Antwerpen het project ‘Smakelijke School’, een initiatief dat gericht is op het bevorderen van gezonde voeding in Antwerpse basisscholen. Sinds de start blijft het aantal deelnemende scholen groeien. Tijdens de meest recente inschrijvingsperiode steeg het aantal inschrijvingen naar 115 scholen. Hierdoor genieten intussen 29.032 leerlingen van een gezonde snack of maaltijd op school, een stijging van 38 procent ten opzichte van vorig schooljaar.

Stijgend aantal deelnemende scholen

Tijdens de Week voor Goed eten van 12 tot 21 januari wordt het recht op goed eten extra benadrukt. Goed eten is van cruciaal belang voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, een gezondere levensstijl en een beter welzijn. Stad Antwerpen vindt het belangrijk om hierop in te zetten en lanceerde daarom, na twee schooljaren proefprojecten, in 2022 het project Smakelijke School, waarbij scholen financieel ondersteund worden om gezond eten aan te bieden aan hun leerlingen. De scholen hebben zelf de keuze in het aanbieden van gezonde voeding, gaande van soep met boterhammen, over gezonde snacks tot een warme maaltijd. Intussen nemen 115 basisscholen deel aan het project.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Zoals gehoopt verspreidt ons Smakelijke School-initiatief zich als een olievlek over de stad. Dankzij de samenwerking met intussen 115 scholen, kunnen we vandaag meer dan 29.000 kinderen een gezonde maaltijd aanbieden. Daarmee naderen we de kaap van 30.000 leerlingen en zien we een stijging van maar liefst 38% ten opzichte van de 21.055 leerlingen vorig schooljaar. Iets waar ik als schepen voor onderwijs zeer blij van word, maar waaraan ik tegelijk ook de oproep koppel aan echt álle Antwerpse scholen om beroep te doen op de toelage. Zo willen we tenslotte dat alle kinderen in onze stad een maaltijd kunnen eten op school. Daar maakten we begin deze legislatuur 40 miljoen euro voor vrij.”

Volgende inschrijvingsronde vanaf februari

Vanaf februari kunnen Antwerpse basisscholen opnieuw een toelage aanvragen om in september 2024 te starten met gezonde voeding op school. Om het de scholen nog makkelijker te maken, kwamen er enkele aanpassingen in het toelagereglement. Zo krijgen scholen een langere aanvraagtermijn om zich in te schrijven, en werd er ook een financiële en administratieve vereenvoudiging doorgevoerd. De inschrijvingsperiode loopt tot en met 30 april. Meer informatie vinden scholen op smakelijkeschool.be.

Bron: pers.antwerpen.be

Alle info is terug te vinden op: https://pers.antwerpen.be/

Bron: pers.borgerhout.be
Publicatiedatum: 18/01/2024