Bootschap voor de nieuwe schepen van jeugd

Op 24 november was het dag van de jeugdhuizen en om dit te vieren organiserden verschillende jeugdhuizen (‘T Link, Youth Zone, Aksca jeugd, Joh, Ebbehout, Fleks, For Youth, Ikra, Kilalo, Argus, Rode Roos, Adav Jeugd ,Sine,Tel18 , Villa Caloes) en PAJ een event op een boot. Hun doel was om zo een boodschap mee te geven voor de nieuwe schepen van de jeugd. Radiostad werd uitgenodigd om dit mee  te vieren. We hebben de jeugdhuismedewerkers en vrijwilligers aangesproken en hen vragen gesteld over hun initiatief. Jeugdhuis ‘T Link wenst meer zichtbaarheid voor de jeugdhuizen . Zij stellen aanwijzingsborden voor als één van de hulpmiddelen, omdat hun jeugdhuis achter een groot gebouw ligt waardoor ze moeilijk zichtbaar zijn voor toegangers. Verder hebben wij ook met PAJ medewerker Hakim gesproken en heeft hij ons meer info gegeven over hoe PAJ alle jeugdhuizen hun steun aanbieden door hen te ondersteunen met hun ideeën en event die ze organiseren. Verder was er ook een optreden van jong talent die ook bij deze jeugdhuizen zitten.

Artiest 22 en Het is Josh  komen graag naar jeugdhuizen om vrienden te zien en muziek te maken. Zij zijn blij met de hulp en ruimte die ze krijgen via hun jeugdhuis om hun muziek carrière uit te breiden.

Het was een gezellige avond die we afsloten met gratis frietjes voor iedereen.

Bedankt Formaat om ons uit te nodigen!

“We hebben de jeugdhuismedewerkers (vooral vrijwilligers) aangesproken en hen vragen gesteld over hun Bootschap.”