BORGERHOUTSE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN PRIKKELT DE ZINTUIGEN VAN JONGSTE INWONERS

Op zondag 20 november vindt de Kunstendag voor Kinderen plaats. De initiatiefnemers voor de Borgerhoutse Kunstendag zijn een sterke tandem van culturele, sociale, jeugd- en onderwijspartners. Samen bundelen ze de krachten om zoveel mogelijk Borgerhoutse kinderen en ouders te laten kennismaken met kunst en cultuur. De activiteiten vinden plaats op en rond het Terloplein: buiten en in Rataplan, LIGO Antwerpen, KRAS Borgerhout en buurthuis Zermatt. Op het programma staan een hele reeks activiteiten: een muziektheatervoorstelling, artistieke workshops en prikkelende installaties. Het aanbod is volledig gratis voor alle bezoekers. Iedereen is welkom. 


Thema ‘zintuigen’

De Borgerhoutse Kunstendag voor Kinderen biedt een breed programma aan voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en hun ouders. Dit jaar kozen de organisatoren voor het gemeenschappelijke thema: ‘zintuigen’. Zo luister je naar verhalen in de Bibbus van bib Vrede, schilder je met de kleuren en geuren van thee bij Atelier Rojo of maak je een soundscape via aanraking en beweging tijdens CIRCUIT.  Kijk naar de nieuwe muziektheatervoorstelling van Speelman en creëer geluiden met objecten samen met Boho Strings, een divers Borgerhouts strijkorkest.

Het volledige programma met 20 activiteiten is online te vinden via: www.rataplanvzw.be


Divers publiek door brede samenwerking

De verschillende Borgerhoutse partners werken nauw samen om de drempels tot cultuurparticipatie te verkleinen. Dat doen ze door samen met LIGO Antwerpen anderstalige nieuwkomers te betrekken bij de Kunstendag. De publiekswerker van Rataplan vzw staat dan weer in contact met oudergroepen van de buurtscholen. Ook jeugdorganisaties zoals KRAS en Mobadara vzw bezoeken in groep de Kunstendag voor Kinderen.

Aïssatou Cissé, districtsschepen voor cultuur, vult aan:

“Tijdens de Kunstendag voor kinderen komen kinderen met hun ouders op een laagdrempelige manier in contact met kunst. De cross-over aan samenwerkingen tussen sociale, culturele, onderwijs -en jeugdorganisaties zit verweven in het DNA van de Borgerhoutse Kunstendag. Dat zien we telkens aan het brede aanbod én publieksbereik, die een weerspiegeling vormt van de Borgerhoutse inwoners. Heel wat van deze bezoekers hebben recht op kansentarief. Daarom is alles gratis en gaan we voor de eerste keer met het vrijetijdsloket van Borgerhout op verplaatsing naar de Kunstendag.”

Borgerhoutse Kunstendag-voor-Kinderen-prikkelt-de-zintuigen-van-jongste-inwoners

Een aantal jongeren in een donkere kamer die gefascineerd kijken naar wat een lichtprojector vertoont. ©Victoriano Moreno

Mobiel vrijetijdsloket

Het vrijetijdsloket is een maandelijks ontmoetingsmoment waar Borgerhoutenaren met kansentarief goedkope tickets kunnen aanschaffen voor cultuur- sport- of familieactiviteiten. Omdat heel wat bezoekers aan de Kunstendag recht hebben op kansentarief en de weg naar het vrijetijdsloket nog niet hebben gevonden, komt het vrijetijdsloket naar hen. Zij kunnen de dag zelf tickets aan voordelig tarief aankopen voor fijne activiteiten op andere momenten en krijgen info over de maandelijkse vrijetijdsloketten op de verschillende locaties in Borgerhout.


Kunstendag voor Kinderen, praktisch:

  • Kinderen van 3 tot 12 jaar met hun ouders
  • Gratis kinderopvang voor ​ 1 tot 3-jarigen
  • Zondag 20 november van 12.30 uur tot 17 uur
  • Kinderkunstenstraat, Kwekerijstraat, 2140 Borgerhout
  • Alle activiteiten zijn gratis
  • Meer info en programma: www.borgerhout.be – Klik hier voor de rechtstreekse link.

De Kunstendag is een samenwerking van Rataplan, LIGO Antwerpen, bib Vrede, District Borgerhout, KRAS Borgerhout, Gezondheidskiosk, Jeugddienst Borgerhout, Internationaal Comité vzw, Mobadara initiatief, Sering, Proper Borgerhout, Pleinhuis Zermatt, Huis van het Kind Borgerhout, Buurtwerk Borgerbaan en Logo Antwerpen.

Bron: pers.borgerhout.be

Publicatiedatum: 17/11/2022