ANTWERPEN ZORGT VOOR TIJDELIJKE OPVANG VOOR VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE

Door de oorlog zijn heel wat Oekraïners op zoek naar een tijdelijke verblijfplaats. Stad Antwerpen zal zelf voorzien in tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen. 

Opvang door de stad

Stad Antwerpen zelf zorgt in eerste instantie voor de tijdelijke opvang van 100 vluchtelingen uit Oekraïne. Ze kunnen binnenkort terecht in het voormalige woonzorgcentrum De Tol op de Burgemeester De Boeylaan 2 in Deurne. Dit gebouw deed eerder al dienst als quarantaineopvang van zeevarenden. Dit is het eerste antwoord van de stad op de oproep van de Vlaamse overheid.

Oproep naar Antwerpenaren

Antwerpenaren die gevolg willen geven aan de oproep van de federale overheid om mensen uit Oekraïne op te vangen, kunnen dat via een formulier op www.antwerpen.be/plekvrij. Die gegevens worden teruggekoppeld naar het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie, dat de verdeling van vluchtelingen over België verder coördineert.

Andere hulp voor Oekraïne

Antwerpenaren die geen opvang kunnen bieden, maar wel willen helpen, kunnen financiële steun bieden aan het Rode Kruis of goederen doneren aan de ambassade van Oekraïne in Brussel. Let wel: niet alle soorten goederen zijn nodig. Vooral medisch materiaal is welkom. Bekijk hun website of Facebookpagina voor meer info.

Bron: Stad Antwerpen

Bron: Los Angeles Times

Bron: Pers Antwerpen

Publicatiedatum: 03/03/2022