De pers mag de foto’s gebruiken mits uitdrukkelijke vermelding copyright: Victoriano Moreno.