Het vertoond een grafisch afbeelding van een uitwerpsel met een pet die op een toilet zit